logo_fed.gif
cior.gifaesor.gifciomr.gif

 

Text Box: Federacja Stowarzyszeń
Rezerwistów i Weteranów
Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RP

Text Box: Federation of Associations
of Reservists and Veterans
of Armed Forces
of Republic of Poland

HONORARY PATRONAGE: PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND